UTI

http://uti.eu.com/

UTI este o companie naţională de înaltă tehnologie, care oferă soluţii novatoare pentru societate.

În acelaşi timp, UTI este un partener strategic, oferind clienţilor săi, dintr-o sursă unică, un larg portofoliu de servicii, care cuprinde toate etapele necesare: concepţia, implementarea şi exploatarea.

UTI şi-a propus şi a reuşit o abordare de piaţă care să acopere complet domeniul securităţii şi al sectoarelor de activitate conexe.

Prin cele patru divizii specializate ale sale (Sisteme de Securitate şi Militare, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii, Instalaţii şi Construcţii, Mentenanţă şi Administrare), UTI furnizează soluţii la cheie pentru toată gama de obiective civile şi industriale, proiectate în funcţie de specificul obiectivului şi de cerinţele exprese ale clientului.

DIVIZIA SISTEME DE SECURITATE ŞI MILITARE

 • Sisteme de securitate
 • Managementul traficului
 • Senzori
 • Servicii de securitate
 • Securitate fizică
 • Sisteme de securitate şi protecţie pentru obiective militare
 • Managementul frontierelor
 • Sisteme informatice militare

DIVIZIA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII

 • Software de management al resurselor (ERP)
 • Software de comandă şi control în timp real
 • Aplicaţii web
 • Sisteme informatice geografice
 • Managementul resurselor
 • Reţele de voce/date
 • Securitatea informaţiilor
 • Securitatea comunicaţiilor

DIVIZIA INSTALAŢII ŞI CONSTRUCŢII

 • Curenţi slabi
 • Distribuţie electrică
 • Încălzire
 • Ventilaţie
 • Aer condiţionat
 • Instalaţii
 • Sisteme de apă
 • Sisteme mecanice
 • Instalaţii complexe
 • Protecţie la foc

DIVIZIA MENTENANŢĂ ŞI ADMINISTRARE

 • Sisteme de gestiune şi operare a parcărilor
 • Servicii complete pentru clădiri de birouri
 • Building Management System (BMS)
 • Pază şi protocol
 • Gestiune utilităţi
 • Servicii de curăţenie