ROMELECTRO

http://www.romelectro.ro/romelectro/ro/home

Cu o experienţă de peste 40 de ani pe piaţa locală şi internaţională, Romelectro este în prezent unul dintre cei mai importanţi EPC contractori din România, acoperind prin intermediul proiectelor sale întregul lanţ al energiei: de la producerea la transportul, distribuţia şi furnizarea de energie electrică.

În anul 2005, Romelectro devine acționarul majoritar al ISPE, CELPI și Electromontaj Carpați Sibiu, punând bazele Grupului Romelectro. Institutul de Studii și Proiectări Energetice – ISPE este liderul național în ceea ce privește serviciile de consultanță și inginerie în proiecte de generare de energie electrică și termică, transport și distribuție de energie. CELPI este proiectant şi producător tradiţional de structuri metalice, incluzând producţia şi montajul acestora, prelucrări mecanice şi debitări pe maşini cu CNC pentru corniere şi table, profile grele, zincare termică, încercări mecanice pentru stâlpi de energie electrică şi alte structuri la scara 1:1. Electromontaj Carpați Sibiu este una dintre cele mai importante companii din România specializată în servicii de montaj, asamblare şi punere în funcţiune a echipamentelor din domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice.

Despre capabilităţile Grupului Romelectro, referinţele vorbesc de la sine: proiectare şi inginerie complexă pentru mai mult de 15.000 MW în centralele electrice convenţionale şi nucleare, reprezentând 90% din capacitatea totală instalată în România; programe complexe de reabilitare pentru mai mult de 3.000 de MW; inginerie şi design pentru mai mult de 150 de staţii de înaltă tensiune şi aproximativ 22.000 km de LEA proiectate sau executate.

Astăzi, grupul de companii Romelectro numără peste 1.460 de angajaţi, dintre care 700 sunt specializaţi în inginerie şi design. Beneficiind de suportul celei mai complexe structuri inginereşti din România, capacităţile grupului s-au extins continuu. Romelectro a devenit în ultimii ani cel mai renumit EPC Contractor din România în proiecte de mediu, dezvoltând cu succes şi promovând tehnologii pentru proiecte de evacuare a zgurii şi cenuşii în sistem de şlam dens, proiecte de arzătoare cu NOx redus, proiecte de desulfurare a gazelor de ardere pentru centralele electrice pe cărbune.

Energia regenerabilă este o altă linie de afaceri de mare importanţă pentru Romelectro. Echipe specializate de ingineri acoperă practic toate tehnologiile disponibile pe piaţă. Pentru centralele electrice eoliene, specialiştii grupului Romelectro au pregătit deja studii de conectare la reţea şi proiecte de inginerie pentru mai mult de 25.000 MW instalaţi. De asemenea, sunt în pregătire proiecte importante de incinerare de deşeuri, cogenerare bazată pe biomasă, proiecte fotovoltaice şi instalaţii de epurare şi tratare a apelor uzate.

Chiar dacă în ultimii ani proiectele dezvoltate de Romelectro au acoperit în principal piaţa românească, experienţa internaţională este de asemenea de luat în considerare. Compania Romelectro a devenit cunoscută pe toate continentele ca EPC contractor și furnizor de echipamente. Barajele Vafregan şi Saveh din Iran, Ksob şi El Fakia din Algeria, 10.000 km de LEA realizate în Iran, Irak, Filipine, Iordania, Siria, Algeria, Malaezia şi Nigeria sunt unele dintre cele mai importante proiecte din portofoliul extern.

Experinţa şi capacităţile grupului de companii au făcut din Romelectro un partener local de referinţă pe piaţa românească. Mai mult, parteneriatele strategice şi acordurile cu cei mai importanţi furnizori de echipamente, tehnologii şi know-how din lume, oferă avantajele necesare pentru consolidarea activităţii de export de servicii şi echipamente pe baze foarte competitive.