ELCOMEX IEA

http://www.elcomex.ro/

Aprovizionare: cu materiale electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune, echipamente de protecţie şi automatizare, instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii pentru ventilaţie, climatizare, sanitare.

Construcţii-montaj de echipamente electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune, instalaţii de iluminat, legare la pământ, protecţie împotriva tensiunilor atmosferice, reţele de voce şi date, instalaţii de ridicat, sisteme de conducte, echipamente şi construcţii metalice, prefabricate şi suporţi.

Fabricare şi servicii clasa 3 confecţii metalice specifice montajului electric, cutii de joncţiune, cutii pentru tablouri electrice, suporţi pentru conducte, reparare maşini electrice, instrumentaţie, instalaţii sub presiune, pompe sub presiune, conservare echipamente şi maşini electrice.

Proiectare: sisteme, instalaţii, echipamente şi servicii pentru partea electrică a instalaţiilor nucleare cu tensiuni până la 400 KV, reţele electrice 0.4-400KV, instalaţii şi servicii pentru instalaţii tehnologice şi mecanice aferente clădirilor, reţele exterioare de utilităţi, automatizări de procese, reparaţii autorizate la instalaţii de ridicat.

Utilizarea produselor software: proiectare şi analiza structurilor şi componentelor cu funcţii de securitate, transferul de date între programe de calculator.