Compania Nationala a Uraniului

http://www.cnu.ro/

Compania Naţională a Uraniului S.A. a fost înființată în anul 1997 și are în administrare resursele minerale de uraniu existente în România. Compania desfăşoară activități de:

    cercetare geologică de detaliu şi exploatare a zăcămintelor de uraniu;
    preparare a minereurilor și obținere a concentratelor uranifere;
    rafinare a concentratelor și valorificare a UO2 nuclear pur;
    conservare, închidere și ecologizare a obiectivelor cu activitate sistată.

Compania Naţională a Uraniului are în structură un aparat central cu sediul în Bucureşti, iar în teritoriu patru unităţi direct subordonate:

    Sucursala Feldioara
    Sucursala Suceava
    Punct de lucru sector Oravița
    Punct de lucru sector Ștei

CNU S.A. se află în portofoliul de companii al Ministerului Energiei, IMM-urilor și Mediului de Afaceri și este deținută 100% de către statul român.