Despre membrii Romatom
  • Domenii de activitate
    Producerea de energie electrica, termica si de combustibil nuclear.

    Coordonarea lucrarii de investitii-dezvoltare, precum si activitatea de formare si perfectionare a resurselor umane din domeniu.
  • 11,69 TWh
    Energie nucleara livrata in sistemul national in 2015